Organigrama ÒRGANS DE DIRECCIÓ:


En el marc del 2n Congrés de CCOO d’Indústria de Catalunya, celebrat els dies 2 i 3 de març de 2017, s’han renovat i redefinit els òrgans de direcció de la federació, que són els següents:

- Secretari general: José Antonio Hernández

 
 
 
 
 
 
 
 


- Comissió Executiva (12): Està formada per 11 persones més el secretari general i està previst que es reuneixi quinzenalment amb caràcter ordinari. Llistat membres executiva i organigrama de responsabilitats- Comitè Federal (25): Es constitueix com a òrgan per a la direcció de CCOO d’Indústria de Catalunya. Està format per la Comissió Executiva més els secretaris generals dels sindicats intercomarcals i el coordinador de l’àmbit funcional de Lleida, més una persona per cada una de les 7 seccions sindicals més representatives dels 7 sectors industrials, que seran escollides per la Comissió Executiva sota criteri d’afiliació i representació sectorial. Així mateix, la composició final ha de garantir el compliment de la quota de gènere. La participació d’aquestes 7 seccions sindicals serà revisada anualment per actualitzar la seva adequació als criteris que en determinen la participació. Es reunirà de manera ordinària cada 2 mesos. Llistat de membres

-
Consell (100): És el màxim òrgan de direcció de la federació i es reunirà de forma ordinària cada 4 mesos. La seva composició atendrà als següents criteris de distribució:
  - Comissió Executiva (12)
  - SG/coordinador territoris Indústria (6)
  - Representants de les seccions sindicals del Comitè Federal (7)
  - Representant de Joves (1)
  - Representant del sector del Camp (1)
  - Representació territorial (73): 20 del BALLAPAG, 15 del V.Occidental-Catalunya Central, 14 del Barcelonès, 11 del Vormaros, 6 de Tarragona, 4 de Girona, 3 de Lleida
Llistat de membres

- Sindicats Intercomarcals i àmbits funcionals: En el marc del procés congressual, els sindicats intercomarcals i àmbits funcionals d’Indústria també han celebrat els seus congressos i conferències, en els quals han renovat els seus òrgans de direcció, i que aquests dies estan aprovant els respectius organigrames de responsabilitats. ORGANIGRAMES DELS SINDICATS INTERCOMARCALS I ÀMBITS FUNCIONALS


ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ:


- Ple de l’actiu sindical: els territoris d’Indústria que no formalitzin un consell, hauran de posar en marxa plens que garanteixin la participació del seu actiu sindical, que es reuniran, com a mínim, 1 cop l’any.

- Consell de Seccions Sindicals: Està format per la Comissió Executiva, el Comitè Federal, la persona responsable de Joves, la persona coordinadora del sector del Camp i les seccions sindicals més representatives que estiguin constituïdes i que comptin amb 50 o més persones afiliades o amb una afiliació de més del 40% de la plantilla. Es reunirà de forma ordinària cada 6 mesos.

© Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies